Препоръки

какво казват клиентите за нас
ХОТЕЛ VIKO

Създадената организационна дейност позволиха за кратко време да се планира, координира и контролира цялостната дейност по спазване на фирмените стандарти. В процеса на работа, както и при подбора на персонала на екипа на СЛС Консултинг ЕООД наложи нов мениджърски стил на управление.

SPA PERSENK & AQUAPARK

Създадената организационна и финансова дисциплина донесоха на компанията много добри финансови резултати и позволиха за кратко време да се планира, координира и контролира цялостната дейност по спазване на фирмените стандарти.

BK „РИВИЕРА“ И „ИНТЕРХОТЕЛ САНДАНСКИ“

В следствие на упражнения контрол и анализ от анкетно проучване на клиентите във ВК"Ривиера" и "Интерхотел Сандански" се отчита удовлетвореност от цялостното обслужване и качество на получените услуги. Назначените и новопостъпилите служители бяха обучени и въведени в стандартите и процедурите на холдинга.

VICTORIA PALACE HOTEL

Иновативните му идеи обогатиха цялостния процес по настаняване, изхранване и обслужване на гостите. Той е ръководител със знания и опит при налагане на най- новите концепционални тенденции в храненето. Контактите му с гостите на хотела допринесоха за добрия имидж на хотела.

НИКМИ АД

Любомир Станев познава отлично специфичните особености на туристическия бранш, правните и нормативни изисквания, използва в своя практически опит професионалните си знания и умения, придобити в страната и чужбина. Владее английски, френски и руски езици, които допълват професионалните му качества.