Управление на приходите и разходите

Управлението на приходите и разходите е важен аспект за отключване на потенциала Ви за печалба. Това включва определени стратегии и методи за увеличаването на приходите за Вашия бизнес. Реално трябва да продадем правилния продукт на правилния клиент в подходящо време и подходяща цена. Ние ще прегледаме цените на конкурентните хотелски марки, като вземем предвид всички релевантни фактори, които могат да повлияят на резултатите като натоварените и ранните дни, както и пиковите сезони. Нашето решение за управление на приходите на хотела включва преглед на текущите нива на цените на системите за хотелиерски системи, за да сте сигурни, че вашите цени са актуални.

 

Ще направим така, че да се отличавате от конкурентите си и от пазара. Процесът на консултиране в управлението на приходите на хотела също се простира до анализиране на начина, по който вашият персонал продава във вашия хотел. Уверете се, че хотелските удобства и услуги, които сте разработили толкова трудно получават максимална възвръщаемост на инвестициите.