Разработване на ISO 9001, НАССР

Какво представлява ISO 9001?
Това е вид универсален стандарт, в който организацията прилага в нейните сфери на дейност- услугите, производството, търговията и др. Основната цел на стандарта е организациите да подобрят своето управление на качеството. Сертификатът ISO 9001 е необходимост за организациите и е предпоставка за съответствие на предлаганите услуги и продукти според изискванията на клиента. Придобитите ползи от тази система за управление на качеството са предвидимост на дейностите, които се свързват с изграждането на продуктите и услугите пред доставчиците, клиентите, собственици на организации, персонала на организациите.

Как може да получите сертификат ISO 9001?
За да ви се издаде този сертификат е нужно организацията ви да има етично поведение, влагане на старателност и правилна преценка при извършване на одит, безпристрастно представяне и етично поведение.

Какви са ползите от сертификат ISO 9001?
Покачване на имиджа на фирмата
Възможност за разширяване на пазарите
Присъствие на чужди пазари
Повишаване на възможностите за повече удовлетворени клиенти
Вдигане на нивото на компетентност на персонала

Какво е HACCP?
Накратко НАССР означава- Анализ на опасностите и контрол на критичните точки. Значението на критичните точки засяга най-вече технологичния цикъл при храните, в който има опасност за поява на химически, биологични и физически опасности, които да се отразят негативно човешкия организъм.

 

Тези критични точки е нужно да се управляват и да се задържи нивото на опасност с цел нейното елиминиране или намаляване. Най-общо казано НАССР е система и подход с изключително превантивен характер, който предотвратява рисковете за замърсяване на храните и вероятността това да се случи.