Изготвяне на маркетингов план

Ще създадем хотелски маркетингов план, който ще насочва всички Ваши хотелски рекламни и аутсорски усилия. Маркетинговият план на хотела ще вземе предвид всички релевантни фактори като бюджета, конкуренцията, целевата аудитория и местоположението на вашия хотел.

Изготвяме индивидуален специфичен маркетингов план за всеки хотел с главна цел позициониране и разработване на продукта, рекламата, ценова стратегия за различни промоции, анализ на пазара и това е една малка част от маркетинговите ни инструменти, които използваме. Всички средства, които използваме много внимателно ги разпределяме като бюджет, който следим да се използва по предназначение.

Ето и всички неща, които ще направим за Вас според маркетинговата ни политика:

 

  • Разработка и приложение на маркетингов план
  • Оформяне на маркетингов бюджет
  • Цялостна маркетингова програма и график
  • Таргетиране и анализ на гостите
  • Маркетинг стратегии, медии и PR
  • Обучение на персонала