Разработване и внедряване на стандартни оперативни процедури (SOP's)

Стандартната оперативна процедура представлява набор описани инструкции, които засягат дейността, която следва хотела. Стандартите, които се проверяват дали се спазват за всеки хотел се проверяват ежедневно системата ни за качеството на обслужване. Екипът ни създава програми за поддръжка и профилактика на всеки хотел. Под контрол са разходите за енергия и се анализира месечно изплащането на заплати.

Използването и развитието на SOP е част от система, която показва на ръководството правила за това как да извършва правилно дейността и така ще се утвърди качеството на всеки получен продукт. Всички членове от екипа ни минават задължително обучение за стандартни оперативни процедури – SOP.