Хотел pre opening

За да стартирате хотелски бизнес вие трябва да отделите достатъчно време за проучване, планиране и да опознаете добре конкуренцията и пазарната ниша. Трябва да знаете, че да започнете този бизнес е трудна задача, в която трябва да определите какъв тип настаняване ще предлагате – скъпо и изискано, средно ниво или за ограничени бюджети. Трябва също да решите какви услуги ще предлага хотела ви освен настаняването.
Pre-opening процедурата, която предлагаме за Вашия хотел включва анализ, доклад и консултация и тя има за цел да създаде и внедри хотелски оперативен стандарт и процедури за прилагане на система за контрол на качеството. Ние ще направим маркетингов план, който ще включва внедряване на програма за контрол на служителите, организиране на Pre-opening бюджети, поставяне на цели и планове за изпълнение за всички отдели, анализ и ценообразуване.