Последвай ни:

Тренинг и обучение на персонала

Home Тренинг и обучение на персонала

Тренинг и обучение на персонала

Separator-Image-White

За да осигурите във Вашия хотел дългосрочен растеж, трябва да задоволите във възможно най-висока степен очакванията на клиентите Ви. Всички служители във вашия хотел, както и преквалифицираните трябва да преминат през обучение. Обученията ни се извършват от наши квалифицирани специалисти с цел да подготвим добре вашия персонал относно услугите и новите продукти на хотела.

Ще ви запознаем с функционалността на нашата система за обучение на персонала

Ще ви въведем в съвременните стандарти и методи за корпоративна подготовка

Ще получите нужните технологии и инструменти от опита на успешни международни компании лидери в областта на обучение на персонала

Цялостен план за работа следван от най-добрите световни практики

Ще направим обучение на структурните звена въз основа на техните цели, задачи и стандарти на управление

Ще ви въведем в усвояването на методиките на оценка на ефективността на обучението

Ще изградим система за оценка на ефективността на работа на служители с цел повишаването на тяхната квалификация