Сертификация по ISO 9001, НАССР

Качество на производството, влияние върху околната среда, безопасност на работното място, сигурност на информацията, консумация на енергия.

Това са ключови параметри, които една компания трябва да управлява. Често мерките, водещи до подобряване на един параметър, оказват негативно влияние върху друг; интегрираната система за управление дава възможност за намиране на оптимално решение в областта на инвестициите, промените в процесите или управлението на човешките ресурси.

 

Защо ви е нужен сертификат за ISO 9001 и НАССР?

Сертифицирането е независима проверка на ефективността на системата за управление на различните процеси в компанията. Сертификацията предлага многократни оценки от експерти с опит от външната среда, позволява откриване на резерви и получаване на идеи за подобрения. И не на последно място, одиторът може да бъде и инструмент за по-лесно прокарване на промени в системата за управление на процеси.

Сертификацията на сертификатите ISO 9001 и НАССР е нужна за да се уеднаквят стандартите и изискванията за международния пазар. Обединението на Международната здравна организация , Световната организация по прехрана и Световната търговска организация създава и разработва системата НАССР, в която са обозначени 7 основни принципа – създаване на анализ възможни опасности, установяване на критичните граници, създаване на процедури за мониторинг, изграждане на коригиращи действия, валидация на направения план НАССР, документация на НАССР. Основна цел на стандартът за качество и управление е осигуряване безопасност за хранителните покупки.

Основната идея е на НАССР е да се насочат технологичните процеси на предприятието към безопасност на всеки хранителен продукт и рисковете от хранително натравяне да се елиминират или да се намалят до минимално ниво за потребителя.