Управител под наем

SLS CONSULTING ще Ви предложи уникална възможност за да намерите решения и да се справите с проблемите и предизвикателствата в управлението на хотела Ви. Ние можем да ангажираме наши консултанти, които да напътстват вашия управленски екип по време на работния процес и това няма да пречи и нарушава работната дисциплина...

Обучение на хотелски и ресторантски мениджмънт

За да управляват ефективно ресторантските мениджъри също се нуждаят от обучение и практика като те трябва да следят за нуждите на клиентите и контрола на персонала. От голямо значение е управлението на разходите за да може бизнеса ви да е успешен. Всички тези разходи включват храна, труд, заплати и др....

Тренинг и обучение на персонала

Тренинг и обучение на персонала За да осигурите във Вашия хотел дългосрочен растеж, трябва да задоволите във възможно най-висока степен очакванията на клиентите Ви. Всички служители във вашия хотел, както и преквалифицираните трябва да преминат през обучение. Обученията ни се извършват от наши квалифицирани специалисти с цел да подготвим добре...

Разработване и внедряване на стандартни оперативни процедури (SOP’s)

Стандартната оперативна процедура представлява набор описани инструкции, които засягат дейността, която следва хотела. Стандартите, които се проверяват дали се спазват за всеки хотел се проверяват ежедневно системата ни за качеството на обслужване. Екипът ни създава програми за поддръжка и профилактика на всеки хотел. Под контрол са разходите за енергия и...

Анализ «Моментна снимка» – Програма “Таен клиент”

Някога чудили ли сте се какво наистина се случва с бизнеса ви, когато не сте там? Ние можем да осигурим безценна представа за текущото състояние на операциите, продажбите и служителите на вашия хотел. Нашата програма „Таен клиент“ ще отговори на Вашите очаквания и поставени цели. Ако искате да хотела да...

Управление на приходите и разходите

Управлението на приходите и разходите е важен аспект за отключване на потенциала Ви за печалба. Това включва определени стратегии и методи за увеличаването на приходите за Вашия бизнес. Реално трябва да продадем правилния продукт на правилния клиент в подходящо време и подходяща цена. Ние ще прегледаме цените на конкурентните хотелски...

Изготвяне на маркетингов план

Ще създадем хотелски маркетингов план, който ще насочва всички Ваши хотелски рекламни и аутсорски усилия. Маркетинговият план на хотела ще вземе предвид всички релевантни фактори като бюджета, конкуренцията, целевата аудитория и местоположението на вашия хотел. Изготвяме индивидуален специфичен маркетингов план за всеки хотел с главна цел позициониране и разработване на...

Разработване на ISO 9001, НАССР

Какво представлява ISO 9001? Това е вид универсален стандарт, в който организацията прилага в нейните сфери на дейност- услугите, производството, търговията и др. Основната цел на стандарта е организациите да подобрят своето управление на качеството. Сертификатът ISO 9001 е необходимост за организациите и е предпоставка за съответствие на предлаганите услуги...

Категоризация на хотели и ресторанти

Категоризацията на всеки хотел е задължителна и в съответствие със закона за туризма като целта е тя да уеднакви стандартите и хората да са наясно какво получават. В категоризацията се включват критерии за стандарта на обслужването, предлаганите услуги, обзавеждането и оборудването на стаите. Хотелите с по-висока категоризация предлагат и по-висок...

Сертификация по ISO 9001, НАССР

Качество на производството, влияние върху околната среда, безопасност на работното място, сигурност на информацията, консумация на енергия. Това са ключови параметри, които една компания трябва да управлява. Често мерките, водещи до подобряване на един параметър, оказват негативно влияние върху друг; интегрираната система за управление дава възможност за намиране на оптимално...