Услуги

Услуги

Услуги

Управител под наем

Стандартни оперативни процедури (SOP's)

Изготвяне на маркетингов план

Сертификация по ISO 9001, НАССР

Вътрешен одит

Обучение на хотелски и ресторантски мениджмънт

Анализ «Моментна снимка» - Програма "Таен клиент"

Категоризация на хотели и ресторанти

Технологично проектиране на кухня

Хотел pre opening

Тренинг и обучение на персонала

Управление на приходите и разходите

Разработване на ISO 9001, НАССР

Организиране на събития и конференции

0 + години опит
0 + доволни клиенти
0 % успех