Последвай ни:

Препоръки

Home Препоръки

Препоръки

Настоящата референция се дава на „СЛС Консултинг“ на основание на резултата и впечатленията от съвместната ни работа. „СЛС Консултинг“ разполага с високо квалифицирани служители , с много добра професионална подготовка ,изпълняващи дейността си с компетентност и ангажираност отчитайки всички специфични особености на хотелския бизнес,което е от изключителна важност за нас.Резултатът от съвместното ни сътрудничество са повишаване на финансовата дисциплина , нови идеи за развитие на бизнеса ни и постигане на още по-висок стандарт на качество на предлаганите услуги. Личните ни впечатления от г-н Любомир Станев са за човек професионалист в своята сфера .Търпелив и настойчив, контактите му с гостите на хотела допринесоха за установяване на проблеми убегнали на оперативният мениджмънт , а тези със служителите за подобряване на взаимоотношенията и работата в екип. Професионалните ни отношения ни дават основание за препоръка на „СЛС Консултинг“ като надеждно и професионално работещо дружество на бъдещите му бизнес партньори. Настоящата препоръка да послужи пред всички, за които дейността на „СЛС Консултинг“, представлява интерес. <em>гр. Варна, 30.10.2019 г.</em>

Престиж Хотел Делукс & Аквапарк

„СЛС Консултинг“ е фирма с  висок професионализъм и компетенции в сферата на разработването и внедряването на стандарти и  оперативни процедури за работа, чрез които се следи за качеството на обслужване и управление на оперативните процеси в туристически обекти - хотели и заведения за хранене. Служителите на „СЛС Консултинг“  наистина отстояват заложените от тях принципи в работата си, а именно съпричастност, творчество, иновации и лоялност. Съпричастността, която проявяват в работата си при анализиране нуждите на техните клиенти, акцентира вниманието им върху детайлите, които спомагат за качествено реализиране на извършваните от тях услуги, за създаването на иновативни бизнес решения и продукти в сферата на управлението на туристически обекти - хотели и заведения за хранене.

„МПМ ХОТЕЛС“

Създадената организационна дейност позволиха за кратко време да се планира, координира и контролира цялостната дейност по спазване на фирмените стандарти. В процеса на работа, както и при подбора на персонала на екипа на СЛС Консултинг ЕООД наложи нов мениджърски стил на управление.

Хотел VIKO

Иновативните идеи и управленските решения на SLS CONSULTING, обогатиха цялостния процес на настаняване, изхранване и обслужване на гостите. Добрата комуникация с гостите на хотела допринесе за добрия имидж на компанията, а клиентите изразяват своята удовлетвореност от цялостното обслужване и качество на получените услуги с референции и отзиви.

All Seasons Residence Hotelhttp://allseasonsresidence.com/

Създадената организационна и финансова дисциплина донесоха на компанията много добри финансови резултати и позволиха за кратко време да се планира, координира и контролира цялостната дейност по спазване на фирмените стандарти.

SPA Persenk & Aquapark

В следствие на упражнения контрол и анализ от анкетно проучване на клиентите във ВК"Ривиера" и "Интерхотел Сандански" се отчита удовлетвореност от цялостното обслужване и качество на получените услуги. Назначените и новопостъпилите служители бяха обучени и въведени в стандартите и процедурите на холдинга.

BK “Ривиера” и “Интерхотел Сандански”

Иновативните му идеи обогатиха цялостния процес по настаняване, изхранване и обслужване на гостите. Той е ръководител със знания и опит при налагане на най- новите концепционални тенденции в храненето. Контактите му с гостите на хотела допринесоха за добрия имидж на хотела.

Victoria Palace Hotel

Любомир Станев познава отлично специфичните особености на туристическия бранш, правните и нормативни изисквания, използва в своя практически опит професионалните си знания и умения, придобити в страната и чужбина. Владее английски, френски и руски езици, които допълват професионалните му качества.

НИКМИ АД