Последвай ни:

Разработване на ISO 9001, НАССР

Home Разработване на ISO 9001, НАССР

Какво представлява ISO 9001?

Това е вид универсален стандарт, в който организацията прилага в нейните сфери на дейност- услугите, производството, търговията и др. Основната цел на стандарта е организациите да подобрят своето управление на качеството. Сертификатът ISO 9001 е необходимост за организациите и е предпоставка за съответствие на предлаганите услуги и продукти според изискванията на клиента. Придобитите ползи от тази система за управление на качеството са предвидимост на дейностите, които се свързват с изграждането на продуктите и услугите пред доставчиците, клиентите, собственици на организации, персонала на организациите.

Как може да получите сертификат ISO 9001?

За да ви се издаде този сертификат е нужно организацията ви да има етично поведение, влагане на старателност и правилна преценка при извършване на одит, безпристрастно представяне и етично поведение.

Какви са ползите от сертификат ISO 9001?

  • Покачване на имиджа на фирмата
  • Възможност за разширяване на пазарите
  • Присъствие на чужди пазари

  • Повишаване на възможностите за повече удовлетворени клиенти
  • Вдигане на нивото на компетентност на персонала

Какво е HACCP?

Накратко НАССР означава- Анализ на опасностите и контрол на критичните точки. Значението на критичните точки засяга най-вече технологичния цикъл при храните, в който има опасност за поява на химически, биологични и физически опасности, които да се отразят негативно човешкия организъм.

 

Тези критични точки е нужно да се управляват и да се задържи нивото на опасност с цел нейното елиминиране или намаляване. Най-общо казано НАССР е система и подход с изключително превантивен характер, който предотвратява рисковете за замърсяване на храните и вероятността това да се случи.